Dette kan eventuelt være fra private og offentlige fonde, legater, tilskud, støtteordninger, pulje, mv Listen nedenfor har fokus på konsulentvirksomheder, der hjælper med finansiering…Der er 7 godkendte GTS-institutter i Danmark. De er henholdsvis Alexandra Instituttet, Bioneer, DFM, DBI, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Kerneydelserne omfatter blandt andet…De danske forskerparker fungerer som innovative kontorfællesskaber for højteknologiske og videnbaserede iværksættere/virksomheder.

Samtidig tilbydes der typisk sparing og vejledning omkring opstart, forretningsudvikling, strategi, drift, mv.

Ydelserne omfatter blandt andet gratis eksportrådgivning, workshops og camps, skræddersyet løsninger, opbygning af netværk og partnerskaber, sparring om opstart af virksomhed i udlandet, introduktion til…Der findes mere end 1.000 erhvervsdrivende fonde i Danmark.

Flere af fondene yder støtte til iværksættere, selvstændige og virksomheder – især indenfor forskning, udvikling og innovation af nye teknologier og produkter, der kan fremme det danske samfund, erhvervsliv og konkurrenceevne.

Ønsker du at ændre i teksten for dit initiativ, uploade et logo/billede, opdater kontaktdata, tilføje link til jeres sociale medier, eller andet?

Det vil på sigt være muligt for erhvervsfremmeaktører at anmode om rettigheder til selv at foretage ændringer.Optagelse i et acceleratorprogram kræver typisk en formel ansøgningsproces.Eksempelvis…Business angels er private investorer, der investerer kapital i startups og etablerede virksomheder.Der er stor forskel på initiativernes formål, kriterier,…Få hjælp til din virksomheds fundraising.Der findes en række professionelle fundraisere og konsulentvirksomheder, der hjælper iværksættere, virksomheder og andre organisationer med at ansøge om finansiering.De syv GTS-institutter arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder blandt…Ide-, innovations- og iværksætterkonkurrencer er populære blandt både tidlige startups og mere etablerede iværksættervirksomheder.